Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

Wyniki oceny merytorycznej PIL 2023

W tegorocznym naborze do oceny merytorycznej zakwalifikowanych zostało 263 wnioski. Do dofinansowania zakwalifikowano 110 wniosków, 108 wniosków znajduje się na liście rezerwowej, a 45 nie spełniło progu 60% punktów, przez co odpadły.


Szczegółowo ocena przedstawia się następująco:
OI - 82 zakwalifikowanych zostało do oceny merytorycznej, z czego 34 zostało zakwalifikowanych do dofinansowania, 32 wnioski znalazły się na liście rezerwowej, a 16 nie przekroczyło minimum 60% punktów.

pdfLista dofinansowanych OI 2023.pdf107.27 KB

pdfLista rezerwowych i odrzuconych OI 2023.pdf114.19 KB


PRO - 56 zakwalifikowanych zostało do oceny merytorycznej, z czego 19 zostało zakwalifikowanych do dofinansowania, 28 wniosków znalazło się na liście rezerwowej, a 9 nie przekroczyło minimum 60% punktów.

pdfLista dofinansowanych PRO 2023.pdf108.39 KB

pdfLista rezerwowa i odrzuconych PRO 2023.pdf114.12 KB


WDP - 10 zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, z czego 7 zostało zakwalifikowanych do dofinansowania, a 3 nie przekroczyło minimum 60% punktów.

pdfLista dofinansowanych WDP 2023.pdf80.70 KB

pdfLista odrzuconych WDP 2023.pdf76.50 KB


MB_C19 - 52 zakwalifikowanych zostało do oceny merytorycznej, z czego 14 zostało zakwalifikowanych do dofinansowania, 24 wnioski znalazły się na liście rezerwowej, a 13 nie przekroczyło minimum 60% punktów.

pdfLista dofinansowanych C19 2023.pdf88.26 KB

pdfLista rezerwowych i odrzuconych C19 2023.pdf122.65 KB


MB_MM - 29 zakwalifikowanych zostało do oceny merytorycznej, z czego 13 zostało zakwalifikowanych do dofinansowania, 16 wniosków znalazło się na liście rezerwowej, a 17 nie przekroczyło minimum 60% punktów.

pdfLista dofinansowanych MM 2023.pdf85.03 KB

pdfLista rezerwowych i odrzuconych MM 2023.pdf89.74 KB


MB_PdO - 12 zakwalifikowanych zostało do oceny merytorycznej, z czego 11 zostało zakwalifikowanych do dofinansowania, a 1 nie przekroczył minimum 60% punktów.

pdfLista dofinansowanych PdO 2023.pdf86.50 KB

pdfLista odrzuconych PdO 2023.pdf68.76 KB


MB_ŚEP - 22 zakwalifikowane zostały do oceny merytorycznej, z czego 12 zostało zakwalifikowanych do dofinansowania, 8 wniosków znalazło się na liście rezerwowej, a 10 nie przekroczyło minimum 60% punktów.

pdfLista dofinansowanych SEP 2023.pdf86.39 KB

pdfLista rezerwowa i odrzuconych SEP 2023.pdf86.74 KB

Tags
Logo Komitet do spraw Pożytku Publicznego
Logo Narodowy Instytut Wolności

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI
- CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH
NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Logo Nowe FIO
Image
Image
Image
Image

Polityka prywatności     |     Ochrona Danych Osobowych      |     Deklaracja dostępności     |     Strona archiwalna     |     Mapa strony

© 2023 Podkarpackie Inicjatywy Lokalne